Privātuma politika

privacy policy

1. Ievads

1.1 Mēs esam apņēmušies aizsargāt mūsu vietnes apmeklētāju un pakalpojumu lietotāju privātumu.1.2 Šī politika attiecas uz gadījumiem, kad mēs rīkojamies kā datu pārzinis attiecībā uz mūsu vietnes apmeklētāju un pakalpojumu lietotāju personas datiem; citiem vārdiem sakot, kur mēs nosakām šo personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

1.3 Mēs savā vietnē izmantojam sīkdatnes. Ciktāl šīs sīkdatnes nav absolūti nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu nodrošināšanai, mēs lūgsim jūs piekrist sīkdatņu izmantošanai, kad pirmo reizi apmeklējat mūsu vietni.

1.4 Mēs izmantojam trešo personu reklāmas, lai atbalstītu mūsu vietni. Daži no šiem reklāmdevējiem, iespējams, tiek rādīti no mūsu trešās puses reklāmdevēja. Jūs varat apskatīt viņu Privātuma politika un sīkdatņu politika šeit.Jūs varat pārvaldīt sīkfailus šeit .

1.5 Šajā politikā vārdi “mēs”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz Network N Limited. Lai iegūtu vairāk informācijas par mums, skatiet 13. sadaļu.

2. Kredīts

2.1 Šis dokuments tika izveidots, izmantojot veidni no Docular (https://docular.net).

3. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus

3.1 Šajā 3. sadaļā mēs izklāstījām:

(a) vispārīgās personas datu kategorijas, kuras mēs varam apstrādāt;

(b) personas datu gadījumā, kurus mēs neieguvām tieši no jums, šo datu avots un īpašas kategorijas;

(c) mērķi, kādiem mēs varam apstrādāt personas datus; un

d) apstrādes juridiskais pamats.

3.2. Mēs varam apstrādāt datus par to, kā izmantojat mūsu vietni un pakalpojumus (lietošanas dati‘). Lietošanas datos var būt iekļauta jūsu IP adrese, ģeogrāfiskā atrašanās vieta, pārlūkprogrammas tips un versija, operētājsistēma, novirzīšanas avots, apmeklējuma ilgums, lapu skati un vietnes navigācijas ceļi, kā arī informācija par pakalpojuma lietošanas laiku, biežumu un modeli. Lietošanas datu avots ir mūsu analīzes izsekošanas sistēma. Šos lietošanas datus var apstrādāt, lai analizētu vietnes un pakalpojumu izmantošanu. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana vai likumīgās intereses, proti, mūsu vietnes un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

3.3 Mēs varam apstrādāt jūsu konta datus (‘konta dati‘). Konta datos var būt jūsu vārds un e-pasta adrese. Konta datu avots ir tieši no jums vai caur jūsu Disqus kontu, bet tikai ar jūsu nepārprotamu atļauju. Konta datus var apstrādāt, lai darbotos mūsu vietnē, sniegtu mūsu pakalpojumus, nodrošinātu mūsu vietnes un pakalpojumu drošību, uzturētu mūsu datu bāzu dublējumus un sazinātos ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu tīmekļa vietnes un biznesa pareiza administrēšana.

3.4 Mēs varam apstrādāt jūsu informāciju, kas iekļauta jūsu personīgajā profilā, mūsu vietnē (‘profila dati‘). Profila datos var būt jūsu vārds, e-pasta adrese, profila attēli, dzimšanas datums, intereses un vaļasprieki. Profila datus var apstrādāt, lai ļautu un uzraudzītu mūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu tīmekļa vietnes un biznesa pareiza administrēšana.

3.5. Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kas tiek sniegti, izmantojot mūsu pakalpojumus (‘pakalpojuma dati‘). Pakalpojuma dati var ietvert pakalpojumu lietošanas laiku, biežumu un modeli. Pakalpojuma datu avots esat jūs. Pakalpojuma datus var apstrādāt, lai darbotos mūsu vietnē, sniegtu mūsu pakalpojumus, nodrošinātu mūsu vietnes un pakalpojumu drošību, uzturētu mūsu datu bāzu dublējumus un sazinātos ar jums. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu tīmekļa vietnes un biznesa pareiza administrēšana.

3.6. Mēs varam apstrādāt jūsu publicēto informāciju publicēšanai mūsu vietnē vai ar mūsu pakalpojumu starpniecību (publikācijas dati‘). Publikācijas datus var apstrādāt, lai ļautu šādai publikācijai un administrētu mūsu vietni un pakalpojumus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu tīmekļa vietnes un biznesa pareiza administrēšana.

3.7. Mēs varam apstrādāt informāciju, kuru jūs mums sniedzat, lai abonētu mūsu e-pasta paziņojumus un / vai biļetenus (paziņojumu dati‘). Paziņojumu datus var apstrādāt, lai nosūtītu jums attiecīgos paziņojumus un / vai biļetenus. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir līguma izpilde starp jums un mums un / vai pasākumu veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu.

3.8. Mēs varam apstrādāt informāciju, kas ietverta vai attiecas uz jebkuru paziņojumu, kuru jūs mums sūtāt (korespondences dati‘). Korespondences dati var ietvert sakaru saturu un ar saziņu saistītos metadatus. Mūsu vietne ģenerēs metadatus, kas saistīti ar saziņu, kas veikta, izmantojot vietnes kontaktu veidlapas. Korespondences datus var apstrādāt saziņas ar jums un lietvedības nolūkos. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu vietnes pareiza administrēšana un uzņēmējdarbība, kā arī saziņa ar lietotājiem.

3.9 Papildus īpašajiem mērķiem, kādiem mēs varam apstrādāt jūsu personas datus, kas noteikti šajā 3. sadaļā, mēs varam apstrādāt arī visus jūsu personas datus, ja šāda apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu, kas mums ir pakļauts, vai lai aizsargātu savas vitālās vai citas fiziskas personas vitālās intereses.

3.10 Lūdzu, nesniedziet mums nevienas citas personas personas datus, ja vien mēs nelūdzam to darīt.

4. Jūsu personas datu sniegšana citiem

4.1. Mēs varam izpaust jūsu personas datus jebkuram mūsu uzņēmumu grupas dalībniekam (tas nozīmē mūsu meitasuzņēmumus, mūsu galveno kontrolakciju sabiedrību un visus tās meitasuzņēmumus), ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā politikā noteiktajiem mērķiem un juridiskajiem pamatiem.

4.2. Mēs varam izpaust jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un / vai profesionāliem konsultantiem tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams apdrošināšanas seguma iegūšanai vai uzturēšanai, risku pārvaldīšanai, profesionālas konsultācijas iegūšanai vai juridisku prasību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai tiesā. administratīvā vai ārpustiesas procedūrā.

4.3. Mēs varam izpaust e-pasta adreses MailChimp tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams, lai nosūtītu jums mūsu e-pasta biļetenu, ja to esat pieprasījis (varat informēt mūs jebkurā laikā, ja jums vairs nav nepieciešams biļetens).

4.4 Mēs varam atklāt jūsu pieprasījuma datus vienam vai vairākiem no izvēlētajiem trešo personu preču un pakalpojumu piegādātājiem, kas identificēti mūsu vietnē, lai ļautu viņiem sazināties ar jums, lai viņi varētu piedāvāt, tirgot un pārdot jums atbilstošas ​​preces un / vai pakalpojumus. Katra šāda trešā puse darbosies kā datu pārzinis vai datu apstrādātājs saistībā ar pieprasījuma datiem, kurus mēs tai piegādājam; un, sazinoties ar jums, katra šāda trešā puse jums piegādās savas privātuma politikas kopiju, kas noteiks jūsu personas datu izmantošanu trešajai pusei.

4.5. Papildus šajā 4. sadaļā noteiktajai personas datu atklāšanai mēs varam atklāt jūsu personas datus, ja šāda izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu, kas mums ir pakļauts, vai lai aizsargātu jūsu vitālās intereses vai citas fiziskas personas būtiskas intereses. Mēs varam izpaust arī jūsu personas datus, ja šāda izpaušana ir nepieciešama juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai vai nu tiesas procesā, vai administratīvā vai ārpustiesas procesā.

5. Starptautiska jūsu personas datu pārsūtīšana

5.1 Šajā 5. sadaļā mēs sniedzam informāciju par apstākļiem, kādos jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).

5.2 Mūsu vietnes mitināšanas iespējas atrodas ASV, Eiropā un Lielbritānijā. Eiropas Komisija ir pieņēmusi “lēmumu par atbilstību” attiecībā uz katras šīs valsts datu aizsardzības likumiem. Pārsūtījumus uz katru no šīm valstīm aizsargās piemēroti drošības pasākumi, proti, ES un ASV. Privātuma vairoga ietvars.

5.3 Pasta sūtīšanas datu bāzes atrodas ASV un Austrālijā. Eiropas Komisija ir pieņēmusi “lēmumu par atbilstību” attiecībā uz katras šīs valsts datu aizsardzības likumiem. Pārsūtījumus uz katru no šīm valstīm aizsargās piemēroti drošības pasākumi, proti, ES un ASV. Privātuma vairogs un Šveices un ASV Privātuma vairogs.

5.4. Jūs atzīstat, ka personas dati, kurus iesniedzat publicēšanai, izmantojot mūsu vietni vai pakalpojumus, var būt pieejami internetā visā pasaulē. Mēs nevaram novērst šādu personas datu izmantošanu (vai ļaunprātīgu izmantošanu) citiem.

6. Personas datu saglabāšana un dzēšana

6.1. Šajā 6. sadaļā ir izklāstītas mūsu datu saglabāšanas politikas un procedūras, kas izstrādātas, lai palīdzētu nodrošināt, ka mēs ievērojam savas juridiskās saistības attiecībā uz personas datu saglabāšanu un dzēšanu.

6.2 Personas dati, kurus mēs apstrādājam jebkādiem mērķiem vai mērķiem, netiek glabāti ilgāk, nekā nepieciešams šim nolūkam vai šiem mērķiem.

6.3. Mēs saglabāsim un dzēsīsim jūsu personas datus šādi:

(a) Profila dati, kas satur personas datus, tiks saglabāti divus gadus pēc pēdējās pieteikšanās. Ja jūs neesat pieteicies vairāk nekā divus gadus, jums par to tiks paziņots. Ja mēs 30 dienu laikā pēc jūsu nodoma izmantot savu kontu neesam saņēmuši paziņojumu, mēs izdzēsīsim jūsu profila datus un paziņosim jums par šo dzēšanu.

(b) Sīkdatņu dati tiks glabāti ne ilgāk kā 30 dienas.

6.4. Neskatoties uz citiem šīs 6. sadaļas noteikumiem, mēs varam saglabāt jūsu personas datus, ja šāda glabāšana ir nepieciešama, lai izpildītu mums pakļautās juridiskās saistības, vai lai aizsargātu jūsu vitālās vai citas fiziskas personas vitālās intereses.

7. Grozījumi

7.1 Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt šo politiku, savā vietnē publicējot jaunu versiju.

7.2 Jums laiku pa laikam jāpārbauda šī lapa, lai pārliecinātos, ka esat apmierināts ar visām šīs politikas izmaiņām.

7.3 Mēs varam paziņot par izmaiņām šajā politikā pa e-pastu vai izmantojot mūsu vietnes privāto ziņojumapmaiņas sistēmu.

8. Jūsu tiesības

8.1 Šajā 8. sadaļā mēs esam apkopojuši tiesības, kas jums ir saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. Dažas tiesības ir sarežģītas, un ne visa informācija ir iekļauta mūsu kopsavilkumos. Tādēļ, lai pilnībā izskaidrotu šīs tiesības, jums jāizlasa attiecīgie likumi un pārvaldes iestāžu norādījumi.

8.2. Jūsu galvenās tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumiem ir:

a) piekļuves tiesības

b) tiesības uz labošanuc) tiesības uz datu dzēšanu

d) tiesības ierobežot apstrādi

e) tiesības iebilst pret apstrādif) tiesības uz datu pārnesamību

g) tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

h) tiesības atsaukt piekrišanu.

8.3 Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam jūsu personas datus, un, kur mēs to darām, piekļuvi personas datiem kopā ar noteiktu papildu informāciju. Šī papildu informācija ietver informāciju par apstrādes mērķiem, attiecīgajām personas datu kategorijām un personas datu saņēmējiem. Nodrošinot citu personu tiesības un brīvības, mēs jums piegādāsim jūsu personas datu kopiju. Pirmais eksemplārs tiks piegādāts bez maksas, bet par papildu eksemplāriem var būt jāmaksā saprātīga maksa. Šādas informācijas sniegšana būs atkarīga no:

a) pirmais eksemplārs tiks izsniegts bez maksas, bet par papildu eksemplāriem tiks piemērota administrācijas maksa GBP 10; un

(b) atbilstošu jūsu identitātes pierādījumu iesniegšana (šim nolūkam mēs parasti pieņemam jūsu pases fotokopiju, ko apstiprinājis advokāts vai banka, kā arī komunālo pakalpojumu rēķinu oriģinālu kopiju, kurā norādīta jūsu pašreizējā adrese).

8.4. Jums ir tiesības labot visus neprecīzos personas datus par jums un, ņemot vērā apstrādes mērķus, pieprasīt, lai visi nepilnīgie personas dati par jums tiktu aizpildīti.

8.5 Dažos gadījumos jums ir tiesības bez liekas kavēšanās izdzēst savus personas datus. Šie apstākļi ietver: personas dati vairs nav vajadzīgi tiem mērķiem, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti; jūs atsaucat piekrišanu apstrādei, kuras pamatā ir piekrišana; jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar noteiktiem piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumiem; apstrāde paredzēta tiešā mārketinga nolūkos; un personas dati ir apstrādāti nelikumīgi. Tomēr ir tiesības uz dzēšanu izslēgti. Vispārējie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrāde ir nepieciešama: lai izmantotu tiesības uz vārda un informācijas brīvību; par juridisko pienākumu izpildi; vai juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

8.6 Dažos gadījumos jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Šie apstākļi ir: jūs apstrīdat personas datu pareizību; apstrāde ir nelikumīga, bet jūs iebilstat pret dzēšanu; personas dati mūsu apstrādes vajadzībām vairs nav vajadzīgi, bet jums ir nepieciešami personas dati, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības; un jūs esat iebildis pret apstrādi, kamēr nav apstiprināts šis iebildums. Ja apstrāde ir ierobežota, pamatojoties uz to, mēs varam turpināt glabāt jūsu personas datus. Tomēr mēs to apstrādāsim tikai citādi: ar jūsu piekrišanu; juridisku prasību izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai; citas fiziskas vai juridiskas personas tiesību aizsardzībai; vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

8.7. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, bet tikai tiktāl, ciktāl apstrādes juridiskais pamats ir tāds, ka apstrāde ir nepieciešama: sabiedrības intereses vai kādas mums uzticētas oficiālās varas īstenošana; vai mūsu vai trešās personas īstenoto likumīgo interešu mērķi. Ja jūs izteiksit šādu iebildumu, mēs pārtrauksim apstrādāt personisko informāciju, ja vien mēs nevaram pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši likumīgi iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī apstrāde paredzēta juridisku prasību izteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

8.8. Jums ir tiesības iebilst pret mūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja jūs iebildīsit, mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus šim nolūkam.

8.9. Ja uzskatāt, ka mūsu personas datu apstrāde pārkāpj datu aizsardzības likumus, jums ir likumīgas tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas atbild par datu aizsardzību. Jūs to varat darīt ES dalībvalstī, kurā ir pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta.

8.10. Ciktāl mūsu personiskās informācijas apstrādes juridiskais pamats ir piekrišana, jums ir tiesības šo piekrišanu atsaukt jebkurā laikā. Izstāšanās neietekmēs apstrādes likumību pirms atteikuma.

8.11. Jūs varat izmantot visas savas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, sazinoties ar mums, izmantojot 13. sadaļā norādīto informāciju.

9. Par sīkdatnēm

9.1 Sīkdatne ir fails, kurā ir identifikators (burtu un ciparu virkne), kuru tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai un kuru pārlūks glabā. Pēc tam identifikators tiek nosūtīts atpakaļ uz serveri katru reizi, kad pārlūks pieprasa lapu no servera.

9.2 Sīkdatnes var būt vai nu “pastāvīgas”, vai “sesijas” sīkdatnes: pastāvīgs sīkfails tiks saglabāts tīmekļa pārlūkprogrammā un paliks spēkā līdz tā noteiktajam derīguma termiņam, ja vien lietotājs to neizdzēsīs pirms derīguma termiņa beigām; Savukārt sesijas sīkfails zaudēs spēku lietotāja sesijas beigās, kad tiks aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

9.3 Sīkdatnēs parasti nav informācijas, kas identificē lietotāju, taču personiskā informācija, kuru mēs par jums glabājam, var būt saistīta ar sīkfailos saglabāto un no tiem iegūto informāciju.

10. Sīkdatnes, kuras mēs izmantojam

10.1. Mēs izmantojam sīkdatnes šādiem mērķiem:

(a) autentifikācija - mēs izmantojam sīkfailus, lai jūs identificētu, kad apmeklējat mūsu vietni un kad virzāties mūsu vietnē

(b) statuss - mēs izmantojam sīkdatnes, lai palīdzētu mums noteikt, vai esat pieteicies mūsu vietnē

(c) drošība - mēs izmantojam sīkdatnes kā daļu no drošības pasākumiem, kas tiek izmantoti, lai aizsargātu lietotāju kontus, tostarp novērstu krāpniecisku pieteikšanās akreditācijas datu izmantošanu un lai aizsargātu mūsu vietni un pakalpojumus kopumā

(d) reklāma - mēs izmantojam sīkfailus, lai palīdzētu mums parādīt jums aktuālas reklāmas (šim nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes: Google AdSense, Google AdExchange, Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn, Teads, Skimlinks, Monetizer 101)

(e) analīze - mēs izmantojam sīkfailus, lai palīdzētu mums analizēt mūsu vietnes un pakalpojumu izmantošanu un veiktspēju (šim nolūkam tiek izmantotas sīkdatnes: Google Analytics, ComScore, Google tagu pārvaldnieks, Crazy Egg, Facebook auditorija, Google Analytics auditorija)

(f) sīkfailu piekrišana - mēs izmantojam sīkfailus, lai saglabātu jūsu preferences attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu vispārīgāk.

11. Sīkdatnes, kuras izmanto mūsu pakalpojumu sniedzēji

11.1 Mūsu pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes, un šīs sīkdatnes var tikt saglabātas jūsu datorā, kad apmeklējat mūsu vietni.

11.2. Mēs izmantojam Google Analytics un Comscore, lai analizētu mūsu vietnes izmantošanu. Google Analytics un Comscore apkopo informāciju par vietnes izmantošanu, izmantojot sīkdatnes. Apkopotā informācija, kas attiecas uz mūsu vietni, tiek izmantota, lai izveidotu pārskatus par mūsu vietnes izmantošanu. Google konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē https://policies.google.com/privacy. Comscore konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy.

11.3 Mēs savā vietnē publicējam Google AdSense ar interesēm saistītas reklāmas. Tās ir pielāgojis Google, lai atspoguļotu jūsu intereses. Lai noteiktu jūsu intereses, Google sekos jūsu uzvedībai mūsu vietnē un citās tīmekļa vietnēs visā tīmeklī, izmantojot sīkdatnes. Varat skatīt, dzēst vai pievienot ar savu pārlūkprogrammu saistītās interešu kategorijas, apmeklējot vietni https://adssettings.google.com. Varat arī atteikties no AdSense partneru tīkla sīkfaila, izmantojot šos iestatījumus vai izmantojot Network Advertising Initiative vairāku sīkfailu atteikšanās mehānismu vietnē http://optout.networkadvertising.org. Tomēr šie atteikšanās mehānismi paši izmanto sīkfailus, un, ja jūs no pārlūkprogrammas notīrīsit sīkfailus, atteikšanās netiks saglabāta. Lai nodrošinātu, ka tiek saglabāta atteikšanās attiecībā uz konkrētu pārlūkprogrammu, ieteicams apsvērt iespēju izmantot Google pārlūkprogrammas spraudņus, kas pieejami vietnē https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11.4 Mēs izmantojam Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn un Google Audiences, lai veiktu atkārtotu mērķauditorijas atlasi un cenu noteikšanu galvenēs. Šis pakalpojums izmanto sīkfailus, lai atkārtoti atlasītu reklāmas un mērķētu reklāmas, pamatojoties uz jūsu interesēm. Šo pakalpojumu sniedzēju konfidencialitātes politiku varat skatīt vietnē http://avocet.io/privacy-policy, https://www.openx.com/legal/privacy-policy/, https://www.pulsepoint.com/ privacy-policy.html, https://www.sovrn.com/privacy-policy/ un https://www.google.com/policies/privacy/

12. Sīkdatņu pārvaldīšana

12.1 Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj atteikties pieņemt sīkfailus un dzēst sīkfailus. Metodes to darīt dažādās pārlūkprogrammās un versijās ir atšķirīgas. Tomēr jūs varat iegūt atjauninātu informāciju par sīkfailu bloķēšanu un dzēšanu, izmantojot šīs saites:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv (Chrome)(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox)

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera)

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari)

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Visu sīkfailu bloķēšana negatīvi ietekmēs daudzu vietņu lietojamību.

12.3 Ja bloķējat sīkdatnes, jūs nevarēsiet izmantot visas mūsu vietnes funkcijas.

13 .Mūsu informācija

13.1 Šī vietne pieder un to pārvalda Network N Limited.

13.2 Mēs esam reģistrēti Anglijā un Velsā ar reģistrācijas numuru 08063183, un mūsu juridiskā adrese ir Circus Mews House, Circus Mews, Bath, Anglija, BA1 2PW.

13.3 Mūsu galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Circus Mews House, Circus Mews, Bath, Anglija, BA1 2PW.

13.4 Jūs varat sazināties ar mums:

a) pa pastu, izmantojot iepriekš norādīto pasta adresi;

b) pa e-pastu, izmantojot šo e-pasta adresi [e-pasts aizsargāts]